Access Group Sri Lanka
Jeden z najvýznamnejších konglomerátov na Sri Lanke.
Realizácia kompletných projektov v oblastiach:
- pozemná infraštruktúra, doprava, telekomunikácie,
- energetika, vodné hospodárstvo, obnoviteľné zdroje,
- zdravotníctvo, informačné technológie,
- general trading a contracting.
www.access.lk