Proexportné a marketingové služby:

Vyhľadanie zahraničného zákazníka alebo obchodného partnera za účelom:

  • odbytu výrobkov, polotovarov alebo poskytnutia služieb,
  • výrobnej spolupráce,
  • založenia spoločného podniku,
  • výroby formou práce vo mzde.

Korporatívne služby:

  • služby identické s externým obchodným oddelením firmy zákazníka.

Služby v oblasti investícií:

  • sprostredkovanie kontaktov s potenciálnym investorom,
  • spolupráca pri vypracovaní projektu,
  • sprostredkovanie úradných povolení, právnych a iných odborných služieb.